Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane również w skrócie „RODO” ) , firma PRUSKI Tłumaczenia Robert Pruski Usługi Tłumaczeniowe (zwana dalej PRUSKI Tłumaczenia) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (kod: 05-850), ul. Rubinowa 13/1, realizuje politykę ochrony danych osobowych i będąc Państwa Administratorem danych osobowych informuje, że:

1. Państwa dane będziemy przetwarzali na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Państwa dane będziemy przetwarzali w celu świadczenia przez nas usług tłumaczeniowych tj.: związanych z przygotowaniem wyceny na potrzeby realizacji usługi oraz realizacją usługi (w tym wszelkich działań sprzedażowych i posprzedażowych).
3. Państwa dane osobowe są zbierane i przechowywane przez okres obowiązywania umowy/współpracy, a także po jej zakończeniu (przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zakończenia umowy/współpracy) w celach: – realizacji umowy zawartej z PRUSKI Tłumaczenia i na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, – marketingowych, tj. informowanie o zmianach w ofercie, akcjach promocyjnych, informatory newsletter o ile wyrazili Państwo na taki cel odrębną zgodę, – rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, – prowadzenia w naszym systemie konta użytkownika.
4. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednocześnie informujemy, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi może spowodować, że zamówienie nie zostanie zrealizowane.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz (w oparciu o szczegółowe umowy) podmioty realizujące na rzecz Pruski Tłumaczenia usługi tłumaczeniowe, informatyczne, pocztowe, doradcze (prawne, księgowe).
6. Żadne z Państwa danych nie są przekazywane innym firmom i wykorzystywane w innych celach niż tych podanych wyżej.
7. Wszystkie Państwa dane osobowe są chronione przed ujawnieniem lub udostępnieniem za pomocą wdrożonych przez nas procedur i środków technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacji.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo, bez podania przyczyny, do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, dostępu do danych osobowych (w tym do otrzymania ich kopii) oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Żądania, o których mowa powyżej mogą być realizowane pocztą elektroniczną na adres biuro@pruskitlumaczenia.pl lub listownie (listem poleconym) na adres ul. Rubinowa 13/1, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
9. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (adres: Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Wszelkie uwagi, zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@pruskitlumaczenia.pl