Wszystkich tłumaczy, chcących nawiązać współpracę z naszym biurem, prosimy o przesłanie niezbędnych informacji (CV z uwzględnieniem wykształcenia, doświadczenia w pracy tłumacza, specjalizacji oraz proponowanych stawek i preferowanej formy współpracy, referencji, dyplomów, posiadanych uprawnień etc.) na adres: biuro@pruskitlumaczenia.pl z dopiskiem „PRACA – TŁUMACZ”.