PRUSKI tłumaczenia

to biuro świadczące kompleksowe usługi tłumaczeniowe z- i na większość języków europejskich i wybrane języki pozaeuropejskie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku tłumaczeniowym. Oferujemy specjalistyczne tłumaczenia pisemne i ustne z uwzględnieniem segmentacji rynku.
Starannie dobieramy tłumaczy uwzględniając nie tylko znajomość języka, lecz także wiedzę na temat danej dziedziny i fachowej nomenklatury. Staramy się otaczać wyłącznie tłumaczami, na których zawsze możemy polegać.
Naszą misją jest dostarczanie klientom profesjonalnych usług i budowanie z nimi długofalowych relacji biznesowych opartych na obopólnym zaufaniu.

Nasze priorytety

 • Dyspozycyjność i otwartość na potrzeby naszych klientów.
 • Błyskawiczne reagowanie na przesyłane do nas zapytania.
 • Dostarczanie klientom tłumaczeń wysokiej jakości i zagwarantowanie sprawnej i terminowej obsługi, z zachowaniem bezpieczeństwa wymiany dokumentów.
 • Odciążenie klientów od dodatkowych i czasochłonnych zadań, tak aby mogli się skoncentrować na rozwoju własnego biznesu.
 • Zapewnienie klientom partnerskich relacji i otwarcie się na ich potrzeby.
 • Stałe poszukiwanie optymalnych rozwiązań wpływających na efektywność pracy i mających odzwierciedlenie w zadowoleniu klientów.
 • Otwartość na sugestie i wskazówki klientów. Uwzględniamy je, uczymy się i podnosimy jakość świadczonych usług.
 • Zapewnienie optymalnej logistyki.

PRUSKI tłumaczenia

to biuro świadczące kompleksowe usługi tłumaczeniowe z- i na większość języków europejskich i wybrane języki pozaeuropejskie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku tłumaczeniowym. Oferujemy specjalistyczne tłumaczenia pisemne i ustne z uwzględnieniem segmentacji rynku.
Starannie dobieramy tłumaczy uwzględniając nie tylko znajomość języka, lecz także wiedzę na temat danej dziedziny i fachowej nomenklatury. Staramy się otaczać wyłącznie tłumaczami, na których zawsze możemy polegać.
Naszą misją jest dostarczanie klientom profesjonalnych usług i budowanie z nimi długofalowych relacji biznesowych opartych na obopólnym zaufaniu.

Nasze priorytety

 • Dyspozycyjność i otwartość na potrzeby naszych klientów.
 • Błyskawiczne reagowanie na przesyłane do nas zapytania.
 • Dostarczanie klientom tłumaczeń wysokiej jakości i zagwarantowanie sprawnej i terminowej obsługi, z zachowaniem bezpieczeństwa wymiany dokumentów.
 • Odciążenie klientów od dodatkowych i czasochłonnych zadań, tak aby mogli się skoncentrować na rozwoju własnego biznesu.
 • Zapewnienie klientom partnerskich relacji i otwarcie się na ich potrzeby.
 • Stałe poszukiwanie optymalnych rozwiązań wpływających na efektywność pracy i mających odzwierciedlenie w zadowoleniu klientów.
 • Otwartość na sugestie i wskazówki klientów. Uwzględniamy je, uczymy się i podnosimy jakość świadczonych usług.
 • Zapewnienie optymalnej logistyki.

Usługi

 • tłumaczenia pisemne zwykłe
 • tłumaczenia pisemne poświadczone („przysięgłe”)
 • tłumaczenia wykonywane przez native speakerów
 • weryfikacja i korekta tekstów
 • redakcja tekstów
 • tłumaczenia ustne konsekutywne
 • tłumaczenia ustne symultaniczne
 • tłumaczenia ustne szeptane
 • tłumaczenia ustne poświadczone („przysięgłe”)
 • wynajem aparatury tłumaczeniowej wraz z obsługą techniczną

Główne specjalizacje

 • Przemysł i infrastruktura
 • Budownictwo
 • Ochrona Środowiska
 • Bankowość
 • Finanse
 • Prawo
 • Marketing
 • Reklama
 • IT
 • Medycyna
 • Farmacja
 • i inne

Usługi

 • tłumaczenia pisemne zwykłe
 • tłumaczenia pisemne poświadczone („przysięgłe”)
 • tłumaczenia wykonywane przez native speakerów
 • weryfikacja i korekta tekstów
 • redakcja tekstów
 • tłumaczenia ustne konsekutywne
 • tłumaczenia ustne symultaniczne
 • tłumaczenia ustne szeptane
 • tłumaczenia ustne poświadczone („przysięgłe”)
 • wynajem aparatury tłumaczeniowej wraz z obsługą techniczną

Główne specjalizacje

 • Przemysł i infrastruktura
 • Budownictwo
 • Ochrona Środowiska
 • Bankowość
 • Finanse
 • Prawo
 • Marketing
 • Reklama
 • IT
 • Medycyna
 • Farmacja
 • i inne

Języki

Dokonujemy przekładu z- i na wymienione niżej języki (w kolejności alfabetycznej):

angielski, arabski, białoruski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, gruziński, hiszpański, japoński, litewski, łotewski, macedoński, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski

Jeśli język, którego Państwo szukają nie został uwzględniony w powyższym wykazie, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: biuro@pruskitlumaczenia.pl lub 518 718 720.

Języki

Dokonujemy przekładu z- i na wymienione niżej języki (w kolejności alfabetycznej):

angielski, arabski, białoruski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, gruziński, hiszpański, japoński, litewski, łotewski, macedoński, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski

Jeśli język, którego Państwo szukają nie został uwzględniony w powyższym wykazie, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: biuro@pruskitlumaczenia.pl lub 518 718 720.

Nasz zespół tłumaczy

Tworzą go absolwenci uczelni językowych kierunków filologicznych i lingwistycznych, jak również prawnicy, bankowcy, inżynierowie, lekarze i inni specjaliści, posiadający udokumentowaną znajomość języków obcych lub biegle się nimi posługujący.
Każdy z naszych tłumaczy posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń pisemnych lub/i ustnych i specjalizuje się w różnych dziedzinach, dzięki czemu jesteśmy w stanie dokonać właściwego doboru tłumaczy zgodnie z wymogami i oczekiwaniami naszych klientów.
W oparciu o informacje i opinie naszych klientów staramy się optymalnie dopasowywać tłumaczy, tworząc zespoły przypisane konkretnie do danego klienta. Ma to ogromne znaczenie w długofalowych relacjach biznesowych i wpływa korzystnie na podnoszenie jakości usług. Tłumacze poznają firmę, specyfikę branży oraz wymagania klientów, dzięki czemu są w stanie sprostać ich oczekiwaniom.

Nasz zespół tłumaczy

Tworzą go absolwenci uczelni językowych kierunków filologicznych i lingwistycznych, jak również prawnicy, bankowcy, inżynierowie, lekarze i inni specjaliści, posiadający udokumentowaną znajomość języków obcych lub biegle się nimi posługujący.
Każdy z naszych tłumaczy posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń pisemnych lub/i ustnych i specjalizuje się w różnych dziedzinach, dzięki czemu jesteśmy w stanie dokonać właściwego doboru tłumaczy zgodnie z wymogami i oczekiwaniami naszych klientów.
W oparciu o informacje i opinie naszych klientów staramy się optymalnie dopasowywać tłumaczy, tworząc zespoły przypisane konkretnie do danego klienta. Ma to ogromne znaczenie w długofalowych relacjach biznesowych i wpływa korzystnie na podnoszenie jakości usług. Tłumacze poznają firmę, specyfikę branży oraz wymagania klientów, dzięki czemu są w stanie sprostać ich oczekiwaniom.

Wycena tłumaczenia

Wyceny tłumaczeń pisemnych są szybkie i bezpłatne i polegają na wyliczeniu liczby stron obliczeniowych w przesłanych do nas plikach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Klient otrzymuje od nas informacje na temat liczby stron, jaką zawierają pliki, szacunkowego kosztu usługi oraz proponowanego terminu realizacji zlecenia.
Szacunkowy koszt zlecenia określony na podstawie tekstów źródłowych może się różnić od ostatecznego kosztu zlecenia, który obliczany jest na podstawie liczby stron obliczeniowych w przetłumaczonych tekstach. Dokładamy starań, żeby różnice pomiędzy kosztem szacunkowym a kosztem ostatecznym zlecenia nie przekraczały 10%.

Szacunkowy koszt tłumaczeń ustnych określany jest na podstawie informacji otrzymanych od klienta, czyli przede wszystkim przewidywanego czasu trwania konferencji / szkolenia / spotkania biznesowego itp., miejsca spotkania oraz rodzaju tłumaczenia (tłumaczenie symultaniczne, konsekutywne, poświadczone itd.).
Wycena wynajmu aparatury konferencyjnej wykonywana jest każdorazowo indywidualnie i zależy od specyfikacji sprzętu, liczby uczestników, lokalizacji i innych czynników.

Cennik

Cennik usług udostępniamy na życzenie klienta.
Cena tłumaczenia zależy od wielu czynników m.in. grupy językowej, w której znajduje się dany język, kierunku tłumaczenia, terminu realizacji, rodzaju tłumaczenia, specyfiki tłumaczonego tekstu, formatu dokumentu (np. czy wymaga dodatkowo edycji graficznej), objętości tekstu i innych.
Zachęcamy Państwa do przesyłania do nas zapytań na adres: biuro@pruskitlumaczenia.pl

Zasady rozliczania zleceń

Tłumaczenia pisemne rozliczane są w oparciu o strony obliczeniowe. Ostateczne rozliczenie następuje na podstawie liczby znaków ze spacjami w przetłumaczonych dokumentach, które następnie przeliczane są na strony obliczeniowe.

Tłumaczenia pisemne zwykłe

Minimalną jednostką rozliczeniową jest:
1 strona obliczeniowa zawierająca 1600 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia pisemne poświadczone tzw. „przysięgłe”

Minimalną jednostką rozliczeniową jest:
1 strona obliczeniowa zawierająca 1125 znaków ze spacjami.
Sposób rozliczania tłumaczeń poświadczonych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. 2019 poz. 1975).
W przypadku tłumaczeń poświadczonych każda rozpoczęta strona liczona jest jako pełna strona. Tłumaczenia poświadczone mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające uprawnienia tłumacza przysięgłego. Są one wykonywane wyłącznie w formie papierowej i opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Wysyłamy je klientom za pośrednictwem poczty lub kuriera, a na życzenie przesyłamy także ich skany mailem.
Tłumaczenia poświadczone mogą być wykonywane bezpośrednio z oryginału dokumentu lub jego kopii (np. skanu). Od tego, czy klient dysponuje oryginałem czy kopią, zależy zapis w stopce tłumaczenia.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne rozliczane są w blokach.
Minimalną jednostką rozliczeniową jest:
1 blok tj. 4h dyspozycyjności tłumacza.

Każdy rozpoczęty blok tłumaczenia ustnego liczony jest jako pełny blok, czyli 4h. Tłumaczenia ustne konsekutywne mogą być wykonywane przez 1 tłumacza, natomiast tłumaczenia ustne symultaniczne (kabinowe) wymagają obecności zespołu 2 tłumaczy dla każdej pary językowej.

Wycena tłumaczenia

Wyceny tłumaczeń pisemnych są szybkie i bezpłatne i polegają na wyliczeniu liczby stron obliczeniowych w przesłanych do nas plikach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Klient otrzymuje od nas informacje na temat liczby stron, jaką zawierają pliki, szacunkowego kosztu usługi oraz proponowanego terminu realizacji zlecenia.
Szacunkowy koszt zlecenia określony na podstawie tekstów źródłowych może się różnić od ostatecznego kosztu zlecenia, który obliczany jest na podstawie liczby stron obliczeniowych w przetłumaczonych tekstach. Dokładamy starań, żeby różnice pomiędzy kosztem szacunkowym a kosztem ostatecznym zlecenia nie przekraczały 10%.

Szacunkowy koszt tłumaczeń ustnych określany jest na podstawie informacji otrzymanych od klienta, czyli przede wszystkim przewidywanego czasu trwania konferencji / szkolenia / spotkania biznesowego itp., miejsca spotkania oraz rodzaju tłumaczenia (tłumaczenie symultaniczne, konsekutywne, poświadczone itd.).
Wycena wynajmu aparatury konferencyjnej wykonywana jest każdorazowo indywidualnie i zależy od specyfikacji sprzętu, liczby uczestników, lokalizacji i innych czynników.

Cennik

Cennik usług udostępniamy na życzenie klienta.
Cena tłumaczenia zależy od wielu czynników m.in. grupy językowej, w której znajduje się dany język, kierunku tłumaczenia, terminu realizacji, rodzaju tłumaczenia, specyfiki tłumaczonego tekstu, formatu dokumentu (np. czy wymaga dodatkowo edycji graficznej), objętości tekstu i innych.
Zachęcamy Państwa do przesyłania do nas zapytań na adres: biuro@pruskitlumaczenia.pl

Sposób rozliczania zleceń

Tłumaczenia pisemne rozliczane są w oparciu o strony obliczeniowe. Ostateczne rozliczenie następuje na podstawie liczby znaków ze spacjami w przetłumaczonych dokumentach, które następnie przeliczane są na strony obliczeniowe.
Tłumaczenia pisemne zwykłe

Minimalną jednostką rozliczeniową jest:
1 strona obliczeniowa zawierająca 1600 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia pisemne poświadczone tzw. „przysięgłe”

Minimalną jednostką rozliczeniową jest:
1 strona obliczeniowa zawierająca 1125 znaków ze spacjami.
Sposób rozliczania tłumaczeń poświadczonych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 131).
W przypadku tłumaczeń poświadczonych każda rozpoczęta strona liczona jest jako pełna strona. Tłumaczenia poświadczone mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające uprawnienia tłumacza przysięgłego. Są one wykonywane wyłącznie w formie papierowej i opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Wysyłamy je klientom za pośrednictwem poczty lub kuriera, a na życzenie przesyłamy także ich skany mailem.
Tłumaczenia poświadczone mogą być wykonywane bezpośrednio z oryginału dokumentu lub jego kopii (np. skanu). Od tego, czy klient dysponuje oryginałem czy kopią, zależy zapis w stopce tłumaczenia.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne rozliczane są w blokach.
Minimalną jednostką rozliczeniową jest:
1 blok tj. 4h dyspozycyjności tłumacza.

Każdy rozpoczęty blok tłumaczenia ustnego liczony jest jako pełny blok, czyli 4h. Tłumaczenia ustne konsekutywne mogą być wykonywane przez 1 tłumacza, natomiast tłumaczenia ustne symultaniczne (kabinowe) wymagają obecności zespołu 2 tłumaczy dla każdej pary językowej.

PRUSKI TŁUMACZENIA
Robert Pruski Usługi Tłumaczeniowe
Ul. Rubinowa 13/1
05-850 Ożarów Mazowiecki

Tel. 518 718 720
Mail: biuro@pruskitlumaczenia.pl

NIP: 522-238-44-69
REGON: 369789823